Szanowni Państwo,

 

Odnosząc się do poważnych informacji, które w pewien prześmiewczy sposób opisała w mediach społecznościowych  firma Elizjum pragniemy przedstawić szczegółowe informacje, które pozwolą Państwu w obiektywny sposób wypracować własne zdanie.

Dom pogrzebowy Quo Vadis, którego mam zaszczyt prowadzić, od samego początku swojej działalności skupiony jest na zapewnieniu usług najwyższej jakości dla wszystkich rodzin, które pogrążone w smutku przeżywają stratę najbliższych im osób. Od samego początku nie szczędziliśmy wysiłków, by wnieść w nasze usługi zupełnie nową jakość. Od wysokiego standardu karawanów, poprzez baldachim chroniący miejsce pochówku po nagłośnienie. To dla Was została przygotowana Sala Pożegnań, w której możecie w ciszy i spokoju zobaczyć się z najbliższym, zanim uda się w ostatnią podróż. To tam, bez żadnych dodatkowych kosztów, można skorzystać z projektora by wyświetlić zdjęcia lub filmy z najszczęśliwszych chwil wspólnie przeżytych.

 

Systematycznie rozbudowujemy infrastrukturę pozwalającą na przygotowanie i przechowywanie zmarłych na terenie gminy Pyskowice. To dzięki temu możemy brać udział w publicznych przetargach i świadczyć usługi dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki leczniczej. Z naszych usług korzystał również Pośrednik Pogrzebowy Elizjum.

Jako właściciel kładę ogromy nacisk na higienę, bo największym atutem mojej firmy jest zgrany zespół legalnie zatrudnionych pracowników. To dla ochrony ich zdrowia oraz ich rodzin zachowujemy najwyższe standardy sanitarne, które mają potwierdzenie w fakturach i wysokich kosztach jakie ponoszę na  środki ochrony indywidualnej czy regularną dezynfekcję wszystkich pojazdów. A nie wynikają jedynie z ustnej deklaracji przed Sanepidem.

Pod względem realizacji usług jesteśmy samowystarczalni, zapewniamy usługi w każdym zakresie a zmarły za którego bierzemy pełną odpowiedzialność nigdy nie jest przekazywany innym firmom.

Spełnienie wszystkich najwyższych standardów Domu Pogrzebowego Quo Vadis znajduje potwierdzenie w naszym członkostwie Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego łączącego zakłady pogrzebowe o najwyższym poziomie jakości.

 

Dlatego nie możemy zgodzić się na zaniżanie jakości usług w naszym regionie tylko dlatego, że właściciele innych firm są zdeterminowani na osiąganie najwyższego zysku najmniejszym wysiłkiem.

Pragniemy potwierdzić, że to z naszej inicjatywy została uruchomiona procedura kontrolna Sanitarnej Stacji Epidemiologicznej w firmie Elizjum. Ale to dzięki Wam, mieszkańcom tego powiatu, którzy przekazaliście nam niepokojące informacje, nie pozostaliśmy obojętni i podjęliśmy te działania w celu zachowania standardów jakie w ciągu wielu lat wypracowaliśmy w naszej gminie.

I jak się okazało, nasze obawy znalazły potwierdzenie w sprawozdaniu Sanepidu. Kontrola w tej firmie przebiegła pomyślnie tylko dlatego, że do skontrolowania firma ma jedynie biuro. Firma Elizjum nie jest de facto zakładem czy domem pogrzebowym a jedynie pośrednikiem pogrzebowym. Usługi realizowane są przez inne firmy, a z tego co sami przypuszczamy Elizjum nie specjalnie precyzyjnie informuje o tym swoich klientów. Jak wynika z zamieszczonego poniżej raportu, firma Elizjum nie posiada zdolności do przygotowania, przechowania ani ubierania zmarłych. Korzysta z usług firm tak bardzo oddalonych od Pyskowic, że kontrolę musiał przeprowadzać bytomski Sanepid.  Jakość sanitarna tej firmy jednak musiała być tak zła, że akurat w trakcie kontroli rozpoczęła prace remontowe. A to wiązało się z tym, że usługi zlecane tej firmie przenoszone były jeszcze dalej.

 

Bardzo interesująca w sprawozdaniu jest sytuacja pracowników firmy z Tarnowskich Gór przyjmującej zlecenia z Elizjum. Pracownicy po przygotowaniu zmarłego na ul. Kościelnej 1 nie posiadają węzła sanitarnego w tym pomieszczeniu i aby się umyć muszą jechać samochodem na ul. Powstańców Warszawskich 15.

Co więcej, firma Elizjum nie dysponuje własnym grabarzem, przenosi odpowiedzialność na rodzinę, która sama musi zorganizować wykopanie grobu. Ciekawe, czy przy tym informuje rodzinę o odpowiedzialności jaka ciąży na zleceniodawcy, za wykonanie grobu niezgodnego z rozporządzeniem?

Domyślamy się, że kontrola sanepidu nie ujawniła wszystkich patologii związanych z prowadzeniem działalności pogrzebowej obu firm, w związku z czym zachęcamy wszystkie rodziny, które korzystały z usług tych firm do podzielenia się z nami opinią, szczególnie kiedy przebieg usług nie spełnił Waszych oczekiwań.

 

EPSON MFP image
EPSON MFP image
EPSON MFP image