Transport międzynarodowy

Jak przetransportować zmarłego

Co należy zrobić w przypadku śmierci polskiego obywatela za granicą? (Niemcy)

 • W przypadku śmierci polskiego obywatela w domu na terenie Niemiec trzeba wezwać lekarza, który stwierdzi zgon, poda datę i godzinę śmierci i czasami jej przyczynę oraz wystawi kartę zgonu (Todesbescheinigung), a także poinformuje o dalszych czynnościach.
  Jeżeli okoliczności śmierci będą niejednoznaczne lub śmierć nastąpiła w miejscu publicznym zawiadamiana jest policja i prokurator podejmuje decyzję, czy będzie prowadził postępowanie wyjaśniające przyczynę śmierci, czy też zwalnia ciało z procedury prokuratorskiej.
  Gdy zgon nastąpi w szpitalu, dyżurujący lekarz wystawi medyczny akt zgonu, w którym przeważnie znajduje się informacja o przyczynie zgonu.

Transport zmarłego obywatela Polski z Niemiec do kraju?

 • Do przeprowadzenia procedury transportu zmarłego do kraju niezbędne są następujące dokumenty:

  • Zezwolenie na transport zwłok – paszport dla zmarłego (Leichenpass)

  • Zaświadczenie o przyczynie śmierci od lekarza – (Ärztliche Bescheinigung über die Todesursache)

  • Międzynarodowy Akt zgonu (internationale Sterbeurkunde)

 

 • W każdym z przypadków należy bezwzględnie skontaktować się z Domem Pogrzebowym Quo Vadis – a my pomożemy w całej procedurze przygotowania transportu zmarłego do kraju.